مجری حرفه ای سیستم های آب بندی تحت فشارهای هیدرواستاتیکی
ترمیم بتن و پوشش های محافظتی و ضد خوردگی

محصولات

پروژه های شرکت

به دنبال یک مشاور عالی و کارآمد در زمینه فعالیت های این شرکت هستید؟ مشاوره بگیر

آخرین مقالات

تماس با ما

توضیحات در این قسمت نوشته می شود.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره


مهندس مانی نقدی

۰۹۱۲-۱۲۴۳۵۰۲

۰۲۱-۲۲۰۹۲۰۸۴

maninaghdi@wsme.ir

نایب رئیس هیئت مدیره


مهندس سروش  بزازان لطفی

۰۹۱۲-۵۲۱۰۶۳۸

۰۲۱-۲۲۳۸۶۵۴۲

SoroushLotfi@wsme.ir

عضو هیئت مدیره


کیوان لطفی

۰۹۱۲-۱۹۷۹۰۵۶

۰۲۱-۲۲۳۸۶۵۴۲

KayvanLotfi@wsme.ir